GREENLIT

GREENLIT is een traject waarbij een grote intrinsieke motivatie en een sterk ontwikkelde persoonlijke stem vereist is. Met de nodige tools en begeleiding komt de deelnemer tot de kern van het verhaal en de vertelvorm die daarbij past. 

Daarnaast is GREENLIT een veilige plek waar makers onder persoonlijke begeleiding van gerenommeerde Nederlandse filmmakers 12 maanden de tijd krijgen om een pitch-klaar filmconcept inclusief treatment te ontwikkelen.

CRITERIA

We nodigen je uit als je een maker bent met een bijzonder perspectief en aannemelijk kan maken onvoldoende gerepresenteerd te zijn  in de Nederlandse Film- en Televisie industrie.

Je kan meedoen aan GREENLIT indien je aan één van de volgende eisen voldoet:

Hoe werkt het?

1

Meld je aan en stuur je concept in: logline, motivatie, synopsis, karakteromschrijving en visie

2

Een selectiecommissie bestaande uit professionals selecteert 4 concepten.

3

De gekozen makers werken in 12 maanden aan een pitchdocument inclusief treatment .

4

Pitch presentatie

5

Miet Mi zoekt samen met de deelnemer een geschikt creatief team met als doel verfilming

De geselecteerde  makers krijgen gedurende het traject persoonlijke begeleiding van één van de coaches: Pieter Bart Korthuizen, Roos OuwehandGiancarlo Sanchez  en Joost van Ginkel

Daarnaast zullen er werksessies zijn voor het scherpstellen van het pitchdocument met Derk-Jan Warrink van Keplerfilm en de Nederlandse Filmacademie.

De deelnemers ontvangen een vergoeding van €2000

Voor vragen over het ontwikkeltraject of het aanmeldformulier: info@greenlitpitch.nl

AANMELDEN

Geef je documenten de volgende naam: achternaam.werktitel.pdf
Lever alles in als 1 .PDF bestand

Synopsis - max. 1 A4
Karakteromschrijving - max. 1 A4
Visie & Stijl - max. 1 A4
Eigen werk (indien van toepassing) - max. 1 A4

FAQ

1. Wat is GREENLIT?

GREENLIT is een landelijk talentontwikkelingstraject waarbij getalenteerde filmmakers die tot nog toe onvoldoende gerepresenteerd zijn binnen de Nederlandse filmindustrie de gelegenheid krijgen om binnen een jaar een film concept te ontwikkelen onder persoonlijke begeleiding van vakbekwame mensen van de Nederlandse filmindustrie. Het eindproduct is een treatment of script dat na het ontwikkelingstraject aangeboden wordt aan producenten en distributeurs tijdens een pitch moment.

2. Waarom is GREENLIT relevant?

GREENLIT is een project van Miet Mi.

Miet Mi gelooft dat vernieuwende ideeën, diamonds in the rough, de tijd en expertise verdienen om ontwikkelt te worden tot volwaardige film concepten. Dit is voor Miet Mi de aanleiding geweest om het GREENLIT project te ontwikkelen.

3. Wie beoordelen de concepten?

Er is een selectiecommissie samengesteld bestaande uit professionals uit de verschillende disciplines van de filmindustrie.

Hein van Joolen – Distributeur

Frans van Gestel – Producent

Anne van Melick – Hoofd scenario Filmacademie

Beri Shalmashi – Regisseur en Scenarist

4. Wanneer is de deadline om je aan te melden?
25 oktober 2023
5. Wanneer worden de gekozen concepten bekend gemaakt?

In de derde week van november

6. Hoe wordt je gekoppeld aan een coach?
Er vindt een intake gesprek plaats. We houden rekening met je voorkeur, maar uiteindelijk koppelen we je aan de coach waarbij je concept het beste past.
7. Wat gebeurt er na het ontwikkeltraject van 12 maanden?
Miet Mi gaat samen met de deelnemer het pitch format presenteren en trachten de juiste partner en financiering te vinden met als doel verfilming.
8. Hoelang duurt het coachingstraject van GREENLIT?
Het coachingstraject start in de laatste week van november 2023 en loopt 12 maanden.
9. Hoeveel uren krijg je coaching gedurende het traject?

15 uren verdeeld over 5 sessies.

Daarnaast krijg je 3 pitch ontwikkel sessies van een producent.

De voortgang wordt ook besproken tijdens drie geplande evaluatiegesprekken met Miet Mi.

10. Is er een vergoeding?

Er is een vergoeding van €2000 beschikbaar, zodat de deelnemer de nodige tijd kan besteden aan de ontwikkeling van het pitch format.

11. Hoevaak mag ik een concept inleveren?
Eén keer.
12. Wat gebeurt er met de rechten van het ontwikkelde pitch format?
Een uitgebreid antwoord op deze vraag kun je lezen in de algemene voorwaarden. (algemene voorwaarden zou een link moeten zijn naar een Pdf)
13. Waar kan ik terecht als ik vragen heb over het aanmelden of aanmeldformulier?
info@greenlitpitch.nl

GREENLIT IS EEN PROJECT VAN:

GREENLIT WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

GREENLIT IS EEN PROJECT VAN:

GREENLIT WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: